ข่าวภาคค่ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

สุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัล ซะอีด แห่งโอมาน กรุงมัสกัต

ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของรัฐสุลต่านโอมาน

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด