ข่าวภาคค่ำ

ผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง "พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน" ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการพยาบาล จัดขึ้นจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมได้รับความรู้ด้านการพยาบาลใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

โอกาสนี้ มอบรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และมอบรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น มูลนิธิโอกุระ ประจำปี 2562 รวม 17 ราย จากนั้น เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์จักรี ในด้านการพยาบาล, ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรายชื่ิอผู้ได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2543-2562 นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีในการช่วยเหลืองานด้านการพยาบาลมาจัดแสดง อาทิ หุ่นจำลองการคลอด, เครื่องจำลองกายวิภาค 3 มิติ, หุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด