ข่าวภาคค่ำ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสงขลา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด "โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 5 ในโอกาสโรงพยาบาลฯ ครบ 10 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ซาบซึ้ง เข้าใจ เข้าถึงแก่นธรรม และน้อมนำไปปฏิบัติ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ธัม์มทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก รองประธานศูนย์ฯ, การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้มาขอรับบริการตรวจโรค อาทิ โรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบไหลเวียนโลหิต และตรวจสุขภาพทั่วไป รวม 135 คน และกายภาพบำบัด 32 คน นอกจากนี้ มีการมอบชุดยาพระราชทานแก่หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่ด้วย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริในการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ก้าวสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย จึงทรงจัดตั้ง “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” มีความหมายว่า “ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง” เพื่อถวายราชสดุดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด