เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้สูงอายุลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 น้อย ยอดใช้จ่ายกระเป๋า 2 แผ่ว

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้สูงอายุสมัครร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ค่อนข้างน้อย ซึ่งกระทรวงการคลังยังเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อง ขณะที่รอบประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนครบ 1.5 ล้านคนแล้ว

ส่วนรอบผู้สูงอายุที่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (17 พ.ย.) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 90,175 คน ซึ่งผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมมาตรการยังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. ซึ่งกระทรวงการคลังจะประเมินความเหมาะสม ในการยุติการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ครบทุกคน ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ยอดการใช้จ่ายมาตรการ ชิมช้อปใช้ ตั้งแต่เฟส 1 และ 2 ที่ผ่านมา เริ่ม 27 กันยายน - 17 พฤศจิกายน มีผู้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 11,738,468 คน มีการใช้จ่ายรวม 13,117 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายจากกระเป๋า 1 หรือ  G-Wallet 1 จำนวน 11,569 ล้านบาท ส่วน G-Wallet 2 มีผู้เริ่มใช้สิทธิ 117,859 คน ยอดการใช้จ่ายรวม 1,548 ล้านบาท หรือเฉลี่ยคนละประมาณ 13,134 บาท เพิ่มขึ้นวันละกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ทางกระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 ให้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน และขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ส่วนการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 จะได้รับเงินคืน โดยไม่ต้องรอจนถึงสิ้นสุดโครงการ ซึ่งผู้ที่เริ่มใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋า 2 ตั้งแต่เริ่มมาตรการ จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะได้รับเงินชดเชยในเดือนธันวาคม 2562 ส่วนการใช้จ่ายในเดือนธันวาคม 2562 และมกราคม 2563 จะได้รับเงินชดเชยในเดือนมกราคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ