เช้าข่าว 7 สี

Green Report : วาฬบรูด้าแม่ทองดี บาดเจ็บจากขยะทะเล

“แม่ทองดี”วาฬบรูด้า เพศเมีย อาศัยในทะเลอ่าวไทย ที่ล่าสุดพบว่ามีบาดแผลใกล้ตาคาดว่าถูกเชือกอวนรัดจนบาดลึกลงถึงกล้ามเนื้อ ทีมวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ Thai Whales ไปพบและบันทึกภาพไว้ได้

"แม่ทองดี" ไม่ใช่วาฬบรูด้าตัวแรกที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล ซึ่งการดูรักษาทำได้ยากมาก ต้องค่อยๆ ติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดและให้บาดแผลค่อยๆ ฟื้นตามธรรมชาติ

สิ่งสำคัญที่กังวลและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือปัญหาขยะ โดยเฉพาะเศษซากอวนที่หลุดลอยในทะเล รวมไปถึงข้อปฏิบัติในการล่องเรือชมวาฬบรูด้า

ปัจจุบันนี้วาฬบรูด้าในทะเลไทยมีอยู่ 50 ตัว ในจำนวนนี้เป็นลูกวาฬบรูด้าเกิดใหม่ถึง 7 ตัว ถือเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย และมีการจัดทำแผนผังการสำรวจวาฬบรูด้าในไทยที่ได้มีการเก็บบันทึกและตั้งชื่อไว้

อย่างที่ทราบข่าวดีกันที่เรามีลูกวาฬบรูด้าเกิดใหม่ถึง 7 ตัวทีเดียว ดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลปัญหาขยะทะเลกัน..


Facebook : Ch7HD Social Care

ขอขอบคุณ Facebook : ThaiWhales และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง