7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบโครงการขุดลอกฝาย บ้านเขาคอก จ.บุรีรัมย์

ชาวตำบลเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์ โวยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาขุดลอกฝายในพื้นที่ แต่ไม่ทำประชาคม ไม่มีใครทราบเรื่องมาก่อน จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและตรวจสอบ

ชาวบ้านเขาคอก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ หลังพบว่ามีรถขุดตักดินของหน่วยงานราชการ เข้ามาขุดพนังดินของฝายบ้านเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จนทำให้น้ำในฝายเริ่มแห้ง

โดยตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า คนขับรถขุดตักดินคันนี้ อ้างว่ามาจากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าทักท้วง ประกอบกับทางผู้นำชุมชนแจ้งว่า ได้รับงบประมาณให้มาขุดลอกฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดอื่น ๆ ให้ชาวบ้านได้ทราบ และขอให้มารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านด้วย

สำหรับฝายบ้านเขาคอก เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน และใช้ในภาคการเกษตรของชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, หมู่ 6 และหมู่ 15 ซึ่งหากเป็นไปตามที่ผู้นำชุมชน บอกว่าเป็นโครงการขุดลอกฝาย ชาวบ้านมองว่าน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ และไม่ควรปล่อยน้ำให้ไหลออกจากฝายโดยไร้ประโยชน์แบบนี้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งอยากให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย