7 สีช่วยชาวบ้าน

รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นอกจาก 7 สีช่วยชาวบ้าน จะสะท้อนความเดือดร้อนของผู้คนให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว วันนี้จะขอสะท้อนความเดือดร้อนของสัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากความมักง่ายของคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางด้วย

ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ฝากเรื่องนี้ผ่านรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน มา เนื่องจากช่วงนี้จำนวนขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ลิง กวาง ช้าง ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสัตว์ป่าพวกนี้จะมาหากินอาหารที่เหลือในถุงพลาสติก หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ถูกทิ้งไว้ ทำให้พวกมันตายได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เราสะท้อนไปถึงนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันหน่อย เพราะช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวกันจำนวนมาก

ขณะนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ขอความร่วมมืองดนำกล่องโฟม ถุงพลาสติก เข้าพื้นที่อุทยานเพื่อลดปริมาณขยะ โดยคุณสามารถขอยืมถุงผ้าจากทางอุทยานแต่ละแห่ง ใส่ของเข้าไปแล้วนำกลับออกมาคืน และในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีการห้ามนำถุงพลาสติกเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม งดใช้ถุงพลาสติกกัน