ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : โอกาสหลังจัดผังเมือง กทม.ใหม่

ถ้าไม่มีการเลื่อนบังคับใช้ออกไป ปลายปีหน้าผังเมืองกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนไป โดยจะมีการจัดแบ่งโซนนิ่งใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของหลายคนที่จะ หาทำเลเปิดร้านขายของ หรือทำธุรกิจใหม่ๆ ...