ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.ภูซาง จ.พะเยา ตอนที่ 1

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา งบประมาณ 14,127,000 บาท ประกอบด้วยอาคารบริการนักท่องเที่ยว, ห้องสุขา, ลานจอดรถ, รั้ว คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่า หลังสร้างเสร็จปี 2558 ยังไม่เคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเลย

นายอำเภอภูซาง ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา มีส่วนราชการ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอใช้อาคาร แต่ก็เปิดใช้ได้ไม่นาน ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ เพราะติดปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินให้ท้องถิ่น

ประเด็นเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านชายแดนถาวร ฝั่งไทยที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แต่ที่บ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังเป็นด่านท้องถิ่นที่รอการยกฐานะเป็นด่านสากล ทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ เดินทางไปหลวงพระบางได้ตามแผนที่วางไว้

จากการเดินสำรวจ พบว่า บริเวณลานจอดรถมีสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาภูซาง ขอใช้ประโยชน์เป็นสถานที่สอบใบขับขี่รถยนต์ ขณะเดียวกันเกษตรกรได้ใช้พื้นที่บางส่วนตากข้าวเปลือก โดยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง เนื้อที่กว่า 120 ไร่ มีอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนอาคารอีก 4 หลังเป็นของเทศบาลตำบลสบบง ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี เคยใช้งานจนอาคารทรุดโทรมตามเวลาจึงไม่ได้ใช้งานอีก ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้