7HD ร้อนออนไลน์

แสตมป์ชุดพิเศษโป๊ปฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์ชุดพิเศษต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี ให้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมจัดนิทรรศการแสตมป์ สะท้อนเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขตลอด 7 ปี รวม 50 ประเทศ ที่่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 -23 พ.ย.2562  โดยไปรษณีย์ไทยกำหนดจัดนิทรรศการแสตมป์ชุดพิเศษ นำเสนอเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของโป๊ปฟรันซิส ในการเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆ รวม 50 ประเทศ ระหว่างปี 2556 -2562 ผ่านดวงแสตมป์ที่ระลึกของแต่ละประเทศ รวมถึงพระประวัติโดย สังเขป ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน สะพานควาย ในช่วงของการเสด็จเยือนฯ ไปจนถึง 30 พ.ย. 2562 ศกนี้

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมมือกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดทำคอลเลกชันแสตมป์ชุดพิเศษในรูปแบบของแสตมป์ส่วนตัว (iStamp) เพื่อเป็นที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพหลักของการเสด็จเยือนฯ และภาพโป๊ปฟรานซิสจากเอกสารเผยแพร่ทางการบนแสตมป์ 4 ดวง พร้อมคิวอาร์โค้ดสแกนชม MV “ให้รักเป็นสะพาน” ของเหล่าบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อจำหน่ายเป็นที่ระลึกภายในงานนิทรรศการดังกล่าวในราคาแผ่นละ 99 บาท โดยส่วนหนึ่งของรายได้มอบให้แก่สภาประมุขบาทหลวงฯ สำหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป