คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง น้ำแข็งไส 10 บาท เลี้ยงหัวใจลุงดำ

100 ข่าว เล่าเรื่องวันนี้ จะพาไปดูน้ำแข็งไส ราคา 10 บาท ที่สามารถหล่อเลี้ยงหัวใจลุงคนหนึ่งไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ แม้เขาจะต้องอยู่กับลูกพิการเพียง 2 คน