7HD ร้อนออนไลน์

บอร์ด รฟม.ลดราคาตั๋วรถไฟฟ้าสายสีม่วง 20 บาทตลอดสาย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด รฟม.ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระการปรับลดราคาค่าโดยสาร เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยพิจารณาอนุมัติใน 2 รูปแบบ คือ แบบเที่ยวและลดราคาช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือ Off Peak Hours ซึ่งหลังจากmujบอร์ด รฟม.อนุมัติวันนี้จะมีการนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป คาดว่าการปรับลดราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าทั้งสายสีน้ำเงินและสีม่วง จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงหลังปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

สำหรับการลดราคารถไฟฟ้า 2 รูปแบบ สำหรับรถไฟฟ้า 2 สาย คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินลดราคาแบบเที่ยวรวม 4 ประเภท ได้แก่ ตั๋ว 15 เที่ยว ราคา 780 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว ตั๋ว 25 เที่ยว 1,250 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว ตั๋วแบบ 40 เที่ยว 1,920 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว และตั๋วแบบ 50 เที่ยว 2,350 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว

ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - คลองบางไผ่ รฟม.ได้พิจารณาแนวทางการปรับลดค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hours) ตั้งแต่ 09.30 น.-15.30 น. โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารแบบโปรโมชัน 3 แบบ คือ อัตรา 14 บาท (ค่าแรกเข้าเริ่มต้น) ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกที่สถานีเดิม โดยไม่ออกจากระบบรถไฟฟ้า จำกัดเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประเภทนั่งรถไฟฟ้าเที่ยว อัตรา 17 บาท สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง 1 สถานี และอัตรา 20 บาทตลอดสาย สำหรับผู้โดยสารมากกว่า 1 สถานี

ส่วนการปรับลดราคาในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ จะต้องรอให้บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารการเดินรถและเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. มีบอร์ดชุดใหม่อย่างเป็นทางการเสียก่อน เนื่องจากการประชุมบอร์ด รฟท. เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา บอร์ด รฟท. ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบอร์ดแอร์พอร์ตลิงค์ เนื่องจากจะมีการหารือในการเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง