ข่าวภาคค่ำ

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ที่อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ คณะกรรมการจัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562, โรงเรียนจิตรลดา, การเคหะแห่งชาติ, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมข้าราชการและนักเรียนนายร้อยฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กรมการพัฒนาชุมชน สภากาชาดไทย, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ทั้งนี้ ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรในวันนี้ วันเดียว

ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีหน่วยงาน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โดยสำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด