เช้าข่าว 7 สี

ขสมก.เร่งสรุปแนวทางลดค่าโดยสารรถเมล์ เพื่อลดภาระประชาชน

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ ขสมก.เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.) ขสมก.จะประชุมแผนฟื้นฟู ขสมก. และพิจารณาลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ ขสมก. พบว่าแผนฟื้นฟูเดิม ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ยวันละ 48 บาท ซึ่งสามารถลดค่าเดินทางเป็นวันละ 30 บาท ขึ้นได้ทุกสาย กี่เที่ยวก็ได้ เมื่อใช้รถเมล์ปรับอากาศทั้งระบบ โดยต้องปรับเส้นทางรถเมล์ให้เชื่อมต่อสายหลักกับสายรองได้อย่างครบถ้วน และจัดเก็บค่าโดยสารเป็นระบบเดียวกัน เป็นการยกระดับบริการด้วยการใช้รถเมล์ปรับอากาศทั้งระบบ ทำให้ประชาชนจะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ไม่เกินเดือนละ 900 บาท ถ้าซื้อตั๋วเดือนจะจ่ายเพียงเดือนละ 750 บาท และรถเมล์ทุกคันจะเป็นรถปรับอากาศที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยผลการพิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสาร เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชน 2 รูป คือ แบบเที่ยว และลดราคาช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือ Off Peak Hours

โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะลดราคาแบบเที่ยว รวม 4 ประเภท ได้แก่ 1.ตั๋ว 15 เที่ยว ราคา780 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว 2. ตั๋ว 25 เที่ยว 1,250 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว 3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว 1,920 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว 4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว 2,350 บาท เท่ากับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - คลองบางไผ่นั้น จะลดค่าโดยสารนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hours) ตั้งแต่ 9.30-15.30 น. โดยกำหนดค่าโดยสารแบบโพรโมชัน 3 แบบ คือ 1. อัตรา 14 บาท ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกที่สถานีเดิม โดยไม่ออกจากระบบรถไฟฟ้า จำกัดเวลาภายใน 1 ชั่วโมง เป็นประเภทนั่งรถไฟฟ้าเที่ยว, อัตรา 17 บาท สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง 1 สถานี, อัตรา 20 บาทตลอดสาย สำหรับผู้โดยสารมากกว่า 1 สถานี ส่วนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ต้องรอการพิจารณาของบอร์ดชุดใหม่ก่อน

หลังจากนี้จะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา คาดว่าการปรับลดราคาจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงหลังปีใหม่ 2563 เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย