เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ปภ.แนะวิธีรับมือ ขณะเกิดแผ่นดินไหวยึดหลัก หมอบ ป้อง เกาะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้แนะวิธีรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยวิธีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ จะต้องหมั่นตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา หากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่น่าจะล้มได้ ก็ควรยึดกับพื้น หรือผนังบ้านให้แน่นหนา ไม่วางสิ่งของไว้บนที่สูง เพื่อป้องกันการตกหล่นลงมาจนเกิดอันตรายได้ และที่สำคัญ ควรศึกษาและติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภัย

และในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ผู้ประสบเหตุควรยึดหลัก “หมอบ ป้อง เกาะ" และหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย ไม่อยู่ใกล้บริเวณคาน เสา ประตู หน้าต่าง และบริเวณที่ของจะตกหล่นลงมาได้ หากอยู่บนอาคาร ไม่ควรใช้ลิฟต์ในการอพยพ และหากอยู่ที่ทะเล ควรออกห่างจากชายฝั่ง หากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว