ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองได้ใช้เงิน แต่ไม่ใช้งาน จ.เชียงราย

โครงการเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำโขงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง ใช้งบกลุ่มจังหวัดกว่า 33 ล้านบาท โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ 3 สัญญา เริ่มงานปี 2556 ส่งมอบงานทั้งหมดปี 2558 โดยสัญญาแรกก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark และอาคารจำหน่ายสินค้า ถนน คสล.

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างสะพาน คสล. สถาปัตยกรรมแบบล้านนา กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร และสัญญาที่ 3 ก่อสร้างลานกิจกรรมและประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง โดย “คอลัมน์หมายเลข 7” และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ หลังเคยตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ตั้งแต่ปี 2560 พบสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างจนพังเสียหาย ไม่เปิดใช้ตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การตรวจสอบครั้งนี้พบการปรับพื้นที่ทำถนน ซ่อมแซมสะพาน และด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ซ่อมแซมตามภาพที่เห็น

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ชี้แจงวิธีแก้ปัญหาโครงการนี้ต้องออกแบบทั้งระบบ ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้งบกว่า 40 ล้านบาท ทำถนนและสะพานเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงส่งเสริมการท่องเที่ยว จะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนปีหน้า

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยืนยันโครงการนี้ต้องเปิดใช้งาน จะสำเร็จได้โดยเร็วถ้าชาวเชียงของร่วมแรงร่วมใจกัน

"คอลัมน์หมายเลข 7" จะติดตามจนกว่าพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองเปิดใช้ตามแผนงาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน