ข่าวภาคค่ำ

ก.เกษตรฯ สั่งห้ามจับกุมเกษตรกรครอบครองสารเคมี 3 ชนิด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งสารวัตรเกษตรเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ตามมาตรการแบน 3 สารเคมี ย้ำห้ามจับกุมเกษตรกรที่ครอบครองสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เด็ดขาด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายให้แก่สารวัตรเกษตรจากทั่วประเทศ ถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการแบนสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟเซต, และคลอร์ไพริฟอส ก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

โดยได้สั่งให้สารวัตรเกษตรเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ถึงแนวทางปฏิบัติตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางให้ โดยเฉพาะการตรวจสอบและจับกุมดำเนินคดี จะไม่มีการจับกุมเกษตรกรที่ครอบครองสารเคมี 3 ชนิด โดยเด็ดขาด แต่ให้ทำความเข้าใจ เพื่อให้มีการส่งมอบสารเคมีให้แก่กรมวิชาการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถส่งมอบสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้ที่สำนักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักวิจัยการเกษตรทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ ส่วนจะมีการจ่ายชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ซื้อสารเคมีหรือไม่ เป็นมาตรการที่ต้องพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ได้นัดสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศมารับฟัง และทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าวด้วย เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ก่อนประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีแนวทางปฏิบัติตรงกัน

ส่วนการทำลาย 3 สารเคมีนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีระบุไว้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน