ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดงาน อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

เวลา 17.16 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงาน "อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ" นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2 ซึ่งอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา โครงการอาสาศิลป์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเปิดโอกาสให้คนไทยได้ชมผลงานศิลปะและมีโอกาสในการสนับสนุนผลงาน เพื่อเป็นกิจกรรมการกุศลสมทบทุนมูลนิธิ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา, ชมรมประติมากรไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาด้านศิลปะ, มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสมทบทุนสร้างระบบน้ำบาดาล และโครงการเดอะโฮป ไทยแลนด์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัด โดยนำผลงานทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมกว่า 200 ผลงาน จากเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 50 คน มาจัดแสดง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมปิดทององค์พระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว, กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำสิ่งของไปถวายให้กับวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, กิจกรรมหล่อพระกิ่งจำนวน 3,000 องค์, การประมูลผลงานศิลปะ เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ

ทั้งนี้ โครงการอาสาศิลป์ เป็นโครงการที่เหล่าศิลปินจิตอาสารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทำประโยชน์ให้กับสังคมผ่านงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้วยความเชื่อว่า ศิลปะเป็นสื่อสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของการสืบสานด้านวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้มาพัฒนากายใจในเชิงจิตวิญญาณ อันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด