สนามข่าว เสาร์- อาทิตย์

กรมป่าไม้ เตรียมเข้ารังวัดที่ดินฟาร์มไก่ ปารีณาวันนี้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงกรณี การตรวจสอบข้อเท็จจริงฟาร์มไก่เขาสนฟาร์ม ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เนื้อที่  1,706 ไร่ ว่าวันนี้ (24 พฤศจิกายน) จะสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เข้ารังวัดพื้นที่ ซึ่งจะวางแผนงานร่วมกันในช่วงเช้า จากนั้นจะแบ่งหน้าที่รังวัดที่ดินตามแนวเขตของตนเอง ซึ่งเป้าหมายคือสภาพพื้นที่จริง ที่มีการสร้างฟาร์มไก่ ทั้ง 6 จุดก่อน คาดว่าจะมีเนื้อที่ราว 600 - 700 ไร่

โดยกรมป่าไม้ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ 2 ชุด ที่ประกอบไปด้วย สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ชุดพยัคฆ์ไพรสำนักกฎหมาย และช่างรังวัด ที่มีการขอหมายศาล เพื่อเข้าพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย พร้อมกันนี้ได้ประสานขอให้เจ้าของที่ดินมานำชี้พิกัด ซึ่งหากไม่มีผู้นำชี้จะขอให้ผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้นำชี้แทน เพื่อดูว่าพื้นที่ที่ครอบครองจริงในปัจจุบันมีเท่าไหร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ส่วนพื้นที่ที่เกินจากนี้ คาดว่าอีกกว่า 1,000ไร่ ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ

อธิบดีกรมป่าไม้ เน้นยำเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลต่อคดีต่อไปได้