7HDร้อนออนไลน์

บิ๊กป้อม ชิ่งหนี ไม่ปกป้องปารีณา ปมถือครองที่ดินส.ป.ก.ผิดกฎหมาย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ล่าสุดผลตรวจสอบที่ดินพบว่ามีการบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. จริง ว่า ถ้าผิดจริงจะไปปกป้องได้อย่างไร ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย ระหว่างนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน พร้อมยังระบุว่า สื่อคิดไปเองว่า น.ส.ปารีณา ถือเป็นหัวใจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ ที่ไว้ใช้ตอบโต้ทางการเมือง

ส่วนเรื่องการตักเตือนบทบาทและพฤติกรรมของ น.ส. ปารีณา เพราะถูกโจมตีค่อนข้างมาก ทั้งในบทบาทของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  ก็เป็นความคิดของเขา จะทำอย่างไรได้ แต่ยืนยันว่า
น.ส.ปารีณาไม่ได้มาปรึกษาอะไรกับตน  และ พล.อ.ประวิตร  ยังปัดที่จะตอบว่า น.ส.ปารีณา จะมาเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย