ข่าวภาคค่ำ

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ตอน 1

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำความสำคัญกับการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อและส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน