7HD ร้อนออนไลน์

ประวิตร ฉุน เทพไท พูดมาได้รัฐบาลไม่จริงใจไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเผย พรรคพลังประชารัฐจะส่งคนลุ้นตำแหน่งประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ แข่งกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โวยนายเทพไท เสนพงศ์ สส.ประชาธิปัตย์ พูดมาได้ รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความชัดเจนในการเลือกประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ จะต้องส่งคนชิงตำแหน่งประธาน กมธ. แม้พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคลงลุ้นตำแหน่งประธานด้วยก็ตาม ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นประธานจะต้องเป็นคนจากพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นหรือไม่ 

ส่วนกรณีที่นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประวิตร กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า พูดได้อย่างไร เรื่องนี้ต้องไปถามนายเทพไท ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแน่นอน และไม่จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ในพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วย