ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : โลกแห่งการเช่า ทำเงินลดขยะ

ทุกวันนี้เราเห็น ร้านให้เช่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นมาก  และยังมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น