ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : หมู่บ้านหรู จ.นนทบุรี ทำรั้วกั้นคลองสาธารณะ ตอนที่ 2

รั้วและกำแพงบนตลิ่ง ซึ่งหมู่บ้านหรูชื่อดัง ย่านถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี ทำปิดกั้นคลองบางนา และห่างออกไปประมาณ 300 เมตร คอลัมน์หมายเลข 7 พบว่าหมู่บ้านโครงการนี้ทำรั้วและกำแพงปิดกั้นคลองบางปะกุน โดยมีตอไม้ปักอยู่ในคลองซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้ง 2 คลองนี้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ชาวบ้านบอกมีอายุมากกว่า 70 ปี แม้เป็นคลองตันแต่เคยใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลการเกษตรและจับสัตว์น้ำ โดย อบต.อ้อมเกร็ดมีโครงการขุดลอกด้วย นายช่างโยธา อบต.อ้อมเกร็ด ยืนยันโครงการนี้ขออนุญาตก่อสร้างเฉพาะสะพาน คสล. ส่วนรั้วกั้นคลองไม่ได้ขออนุญาต สอดคล้องกับตัวแทนหมู่บ้านหรูโครงการนี้ ยืนยันทำรั้วเพื่อป้องกันขโมย หลังถูกร้องเรียนก็พร้อมรื้อออก

ทั้งนี้คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง. และผู้อำนวยการกองช่าง ไม่ได้เข้าไปดูทั้ง 2 คลองดังกล่าวที่ยาวไปถึงวงเวียนในหมู่บ้าน เพราะต้องทำหนังสือขออนุญาตก่อน ตัวแทนโครงการหมู่บ้านจึงนำภาพให้ดูแทน

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหมู่บ้านโครงการนี้ ต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้...