7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่ายค้านวอน สส.รัฐบาลสนุบสนุนญัตติศึกษาผลกระทบ ม.44

พรรคอนาคตใหม่หนึ่งในพรรคฝ่ายค้าน เรียกร้อง สส.รัฐบาล ร่วมโหวตสนับสนุนญัตติศึกษาผลกระทบมาตรา 44 ย้ำไม่ใช่การเช็กบิล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แต่เป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ในการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ ตนเองจะแถลงสรุปการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรา 44  และขอเรียกร้องให้ สส.ซีกรัฐบาลร่วมสนับสนุนญัตตินี้ เพราะมี สส.หลายคนในฝั่งรัฐบาลได้เสนอญัตติในทำนองเดียวกันนี้หลายญัตติ และต่างได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจของ คสช.เช่นกัน โดยยืนยันว่า คณะกรรมาธิการดังกล่าวไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการจะเช็คบิลพลเอกประยุทธ์ แต่ต้องการจะศึกษาผลกระทบ พร้อมเสนอแนะ หาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

การโหวตตั้งกรรมาธิการชุดดังกล่าวนี้ ได้พูดคุยกับ สส.ภายในพรรคแล้ว ว่าให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ เพราะหากยังมี สส.รายใดโหวตสวนมติของพรรค ก็จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัย โดยหากเป็น สส.รายเดิมที่เคยโหวตสวนมติพรรคมาก่อนหน้านี้ ก็จะต้องพิจารณาบทลงโทษที่หนักขึ้น จากเดิมที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ อาจจะต้องพิจารณาเรื่องมาตรการขับออกจากพรรคด้วย

อย่างไรก็ตาม หาก สส.รายดังกล่าวให้เหตุผลว่า โหวตสวนเพราะต้องฟังเสียงประชาชน ถือเป็นข้ออ้างที่ใครก็พูดได้ หากจะอ้างประชาชนอย่างเดียวโดยไม่ฟังเสียงมติพรรค ก็จะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ สส.ต้องสังกัดพรรค  ส่วนข้อสังเกตที่ระบุว่า สส.งูเห่านี้ ต้องการถูกขับออกจากพรรค เพื่อย้ายไปสังกัดพรรคใหม่นั้น  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้บุคคลเหล่านี้ นึกถึงวันแรกที่เข้ามาสังกัดพรรคและประกาศว่าจะเดินหน้าตามอุดมการณ์เดียวกัน

การตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายปิยบุตร ยืนยันว่า สัปดาห์นี้จะได้อภิปรายในวาระนี้อย่างแน่นอนและเรียกร้องให้สภาเปิดกว้างให้อภิปรายได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเร่งรัด ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่มีสัดส่วนกรรมาธิการทั้งหมด 6 ราย เป็น สส. 3 รายและเป็นคนนอกอีก 3 ราย เพื่อเปิดกว้างให้ภาคประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็จะขอความร่วมมือกับ 7 พรรคฝ่ายค้านให้พิจารณานำคนนอกที่เป็นภาคประชาชนและนักวิชาการ และจะหารือถึงเรื่องตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการชุดดังกล่าว ในการประชุมร่วมกันเย็นนี้ ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่