คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง สน.คันนายาว โรงพักที่มากกว่าโรงพัก

เคยเห็นไหม โรงพักที่มีไก่ไข่ มีควาย มีมะเขือ มีผัก มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนดนตรี สนามกีฬา ทั้งหมดนี้มีอยู่ที่นี้ สน.คันนายาว จนชาวบ้านในพื้นที่เรียกขานกันว่า โรงพักที่มากกว่าโรงพัก