7HD ร้อนออนไลน์

กกต.ขอนแก่นเคาะเลือกตั้งใหม่ เขต 7 วันที่ 22 ธ.ค.มั่นใจใช้สิทธิถึง 70 เปอร์เซ็นต์

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ สส. เขต 7 ขอนแก่น  ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม เริ่มเปิดรับสมัครวันแรก 28 พ.ย. คาดมีประชาชน ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น หรือ กกต. นายอภินันทน์  จันทร์อุปละ ผอ.กต.ขอนแก่น เผยว่า ขณะนี้ กกต.ได้ประกาศวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2562  โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งเป็นระยะเวลา  5 วันตามกรอบรัฐธรรมนูญกำหนด  และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.

ขณะนี้ กกต.ขอนแก่น  กำหนดใช้หอประขุมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอหนองเรือเป็นสถานที่ของการสมัครรับการเลือกตั้ง และใช้เป็นสถานที่อำนวยการการจัดการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 7 ในภาพรวมทั้งหมด การเตรียมการเลือกตั้ง กกต.เขต 7 จนถึงขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการตามกรอบเวลา 25 วัน ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว

มีการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการพิมพ์ประกาศต่างตามข้อกฎหมาย ทุกอย่างเริ่มดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ หีบ คูหา ทาง กกต.กลางจะเป็นคนส่งมาให้กับ กกต.ขอนแก่น ซึ่งเมื่อพอเริ่มรับสมัครในวันที่28 พ.ย. ซึ่ง กกต.คาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งครั้งนี้ในจำนวนที่ไม่มาก โดยไม่น่าเกิน  4-5 คน

ในวันที่ 4 ธ.ค. จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดกับผู้ช่วยหาเสียง เพื่อรับทราบถึงเรื่องกติกาการหาเสียง การยื่นค่าใช้จ่าย และการทำสัตยาบรรณจับมือระหว่างผู้สมัครการทำแบบนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันมาอยู่แล้ว ในการที่จะทำให้การหาเสียงการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องการหาเสียงถึงแม้จะหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่หมายเลขประจำตัวผู้สมัครของแต่ละรายนั้น กกต.จะประกาศอย่างเป็นทางการคือในวันที่ 5 ธ.ค. เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องใช้เวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การเลือกตั้งครั้งมีเวลาการประชาสัมพันธ์ไม่มากอยากให้สื่อช่วยกันกระจายข่าวและทางส่วนกลางก็จะช่วยเราอีกทางหนึ่งด้วย ครั้งที่แล้วผู้มาใช้สิทธิ์ 71 เปอร์เซ็นต์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ขอนแก่น หวังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะให้ความร่วมมือมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง  ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถเขียนจมหมายแจ้งมาที่ กกต.ได้ว่าไม่ได้มาใช้สิทธิเพราะอะไรก็จะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ อย่างไรก็ตาม กกต.จะลงไปชี้แจงย้ำเตือนกับผู้สมัคร ในเรื่องของการหาเสียง จะได้ไม่ไปก้าวล่วงต่อข้อห้ามต่างๆ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขต 7 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ