เช้าข่าว 7 สี

Green Report : จุฬาฯ ผุดไอเดียนำแก้วเหลือใช้มาปลูกต้นไม้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบนำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่ใช้แล้วมาเพาะชำกล้าไม้หวังกำจัดขยะอย่างครบวงจร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อนำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่ใช้ในโรงอาหาร มาปลูกกล้าไม้เพื่อให้ย่อยสลายไปกับธรรมชาติได้ ล่าสุดได้ต่อยอดขยายนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดและถือเป็นการกำจัดขยะอย่างครบวงจร

ขณะที่กรมป่าไม้ เห็นประโยชน์จากโครงการนี้ที่จะช่วยลดการนำถุงพลาสติกมาปลูกต้นไม้ที่แต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านต้น จึงจะขอรับแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่ใช้แล้วไปเพาะชำกล้าไม้แทนถุงพลาสติก

ใครมีโครงการดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันแบ่งปันกันได้ทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care