7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านหลายจังหวัด ชุมนุมเรียกร้องขยายถนน

ชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง เรียกร้องให้ขยายถนนที่ก่อสร้างมานาน ไม่ได้รับการปรับปรุง ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละวัน จนได้ชื่อว่า เส้นทางสายมรณะ

ชาวบ้านจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา เดินทางมารวมตัวกันริมถนนสายทุ่งใหญ่-หลักช้าง ทางหลวงหมายเลข 4019 หรือชาวบ้านเรียกว่า สายทุ่งใหญ่-หนองดี เพื่อทวงถามคำสัญญาจากหน่วยงานที่เคยรับปากไว้ เรื่องการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

เนื่องจากถนนเส้นทางนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2518 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันก็ 44 ปีแล้ว ถนนพังเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวถนนบางจุดแตกร้าวเป็นทางยาว ประกอบกับจำนวนผู้ใช้เส้นทางมีมากขึ้น เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดกระบี่, พังงา, ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี แต่ถนนไม่เคยมีการปรับปรุงซ่อมแซม ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และหลายครั้งก็รุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ชาวบ้านจึงเรียกถนนเส้นทางนี้ว่า ถนนสายมรณะ

โดยเมื่อปี 2560 เคยมีการรวมตัวกันลักษณะนี้มาแล้ว ซึ่งครั้งนั้นตัวแทนชาวบ้านได้ทำหนังสือ 3 ฉบับ ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านนายอำเภอทุ่งใหญ่ในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 สาขาทุ่งสง และรัฐบาล เพื่อของบประมาณในการขยายถนน แต่เวลาผ่านมาเกือบ 2 ปี ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงนัดกันมาทวงถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ด้าย นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 สาขาทุ่งสง ซึ่งได้เดินทางมารับฟังปัญหา พร้อมรับหนังสือข้อเรียกร้องจากชาวบ้าน เปิดเผยว่า จะขอตั้งเรื่องจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในปีงบประมาณ 2563 และจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปลายปี 2564 ทำให้ชาวบ้านพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็จะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป