7HD ร้อนออนไลน์

มั่นแบบไม่แคร์สื่อ!

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประขารัฐ โผล่ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบในวันนี้ แสดงพฤติกรรมไม่เกรงใจ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธาน กมธ.ป.ป.ช. ด้วยการลากเก้าอี้มานั่งข้างๆ ทันทีที่บอกว่า ไม่มีข้อบังคับใดเกี่ยวกับที่นั่ง

การประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ในวันนี้ มีวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้น เพราะ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และ นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ต่างยกมือประท้วง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธาน กมธ.ป.ป.ช. ตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยถามว่า ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ คือ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, นายวัฒนา เมืองสุข สามารถนั่งด้านหน้าได้หรือไม่ เพราะเป็นเพียงที่ปรึกษา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  ไม่ใช่ที่ปรึกษาของ กมธ.ชุดนี้  จึงมีการพูดโต้ตอบกันไปมา

จากนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้วินิจฉัยว่า ไม่มีข้อบังคับใดเกี่ยวกับที่นั่งถือว่าเหมาะสม ที่ปรึกษาประธานจึงสามารถมานั่งด้านข้างได้ ทำให้ นางสาวปารีณาลากเก้าอี้เดินมานั่งข้าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ทันที

ก่อนหน้าเข้าห้องประชุม น.ส.ปารีณา ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีที่กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก.จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของนางสาวปารีณา