ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เทคโนโลยี 5G กับนวัตกรรมตรวจวัดหัวใจ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs (Non-communicable diseases) ภัยเงียบใกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยกว่าปีละ 300,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นโรคที่มักไม่ปรากฏอาการ ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าป่วย จนเกิดความชะล่าใจ เป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบพกพา ด้วย "เครื่องตรวจวัดสุขภาพหัวใจส่วนบุคคล" เครื่องแรกของไทย 

เครื่องนี้วัดคลื่นหัวใจขนาดเหมาะมือ สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประมวลผลคลื่นได้ละเอียดใกล้เคียงกับเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใส่ในสมาร์ตโฟน เมื่อทำการตรวจวัดหัวใจโดยนำเครื่องตรวจวัดไปแนบบริเวณหว่างอก ให้เซนเซอร์ 4 จุดแนบกับผิวหนัง รอประมาณ 30 วินาที เครื่องจะประมวลผลข้อมูลสุขภาพหัวใจ, ระดับความเครียด และความเหนื่อยล้า เก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวน์ เพื่อให้ผู้ป่วยในอนาคตสามารถนำประวัติข้อมูลคลื่นหัวใจของตัวเองมาเข้ารับคำปรึกษา หรือรับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง

นอกจากใช้เพื่อตรวจเช็กสุขภาพเบื้องต้นแล้ว แพทย์ทางด้านหัวใจประเมินว่า ผู้ป่วยยังสามารถนำข้อมูลเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรค และใช้ประกอบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจได้

การพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่เพียงช่วยพัฒนาการสื่อสารให้มีความคล่องตัวเหมือนย่อโลกให้เล็กลง ยังส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการแพย์ ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น