7HD ร้อนออนไลน์

ญาติผู้ป่วย ปะทะ รปภ.รพ.ระยอง เหตุเข้าใจผิดถูกห้ามปูเสื่อนั่งรอ

คลิปโต้เถียงกันแสียงดังระหว่างญาติผู้ป่วย กับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. โรงพยาบาลระยอง ที่ต่างฝ่ายต่างแย่งกันชี้แจงถึงเหตุผลของการนำเสื่อมาปูนั่งข้างอาคาร  โดยฝ่ายญาติ พยายามบอกว่า ไม่มีที่นั่ง และ ต้องการให้ รปภ.แจ้งไปยังผู้บริหารว่า ญาติผู้ป่วยเดือดร้อน จึงต้องปูเสื่อนั่งกับพื้น    ขณะที่ รปภ. พยายามชี้แจงว่า ไม่ได้ต่อว่า ให้นั่งได้แต่ไม่ให้นอน ซึ่งโต้เถียงกันเกือบ 5 นาที ทำให้บรรดาญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่อยู่ในที่เกิดเหตุและผ่านไปมา ตื่นตกใจกับการเถียงกันนี้   จนนายไชยสิทธิ์ เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ต้องลงมาดูพื้นที่เพื่อระงับเหตุ พร้อมชี้แจงเรื่องนี้ว่า อาจเกิดจากความเข้าใจผิดกัน เนื่องจาก รปภ. เข้าไปแจ้งว่า ไม่ให้ปูเสื่อนอน  เนื่องจากอาจดูไม่เหมาะสม  แต่ไม่ได้ห้ามญาติ ปูเสื่อนั่งรอผู้ป่วย  ทั้งนี้จึงอยากขอโทษประชาชน ที่ขณะนี้เกิืดความไม่สะดวกในโรงพยาบาลขึ้น เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างที่นั่งเพิ่มให้แล้ว จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจสภาพของโรงพยาบาลที่มีพื้นที่จำกัด แต่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วย 

อย่างไรก็ตาม ได้มอบนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ รปภ. ปรับการสื่อสารกับประชาชนที่เข้ามาในโรงพยาบาล พร้อมกับ คอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีที่สุดแล้วด้วย