7HD ร้อนออนไลน์

โหวตตั้ง กมธ.ม.44 วุ่น รัฐบาลแพ้ขอนับคะแนนใหม่ เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้

สภาฯวุ่น หลังฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวต ตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบ มาตรา 44 จึงขอให้นับคะแนนใหม่ ฝ่ายค้านไม่พอใจ เกิดปากเสียงจนต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราว เมื่อกลับมาประชุมใหม่ ปรากฏว่า มีจำนวน สส. ไม่ครบองค์ประชุม ต้องเลื่อนลงคะแนนใหม่พรุ่งนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณาญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44

นายปิยบุตร แสงกนกกุล สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้เสนอญัตติ ได้อภิปรายถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ว่า การใช้ ม.44 ที่ผ่านมา มีผลกระทบอย่างไรบ้าง และหากพบว่า คำสั่ง คสช. ฉบับใดที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ต่อได้ด้วยการปรับเป็นพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง ขณะที่ฉบับใดไม่เป็นไปในลักษณะที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังไม่ยกเลิก ก็สามารถศึกษาเพื่อยกเลิกได้ และหาวิธีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกับคำสั่งดังกล่าว

นอกจากนี้การตั้งคณะกรรมาธิการฯอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงอวัฒนธรรมการพ้นผิดลอยนวล ปฏิวัติแล้วแต่ไม่มีความผิด ซึ่งหากมีการศึกษาก็จะทำให้เกิดความย่ามใจ พร้อมยืนยันว่า กรรมาธิการฯชุดนี้จะไม่มีอำนาจที่จะสั่งการหรือดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. แต่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติ

จากนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ด้วยคะแนน 234 ต่อ 230 เสียง งดออกเสียง 2 คน และไม่ลงคะแนน 1 เสียง เท่ากับว่า ฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวต 4 เสียง

แต่ปรากฎว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากเกิดความสับสนในการลงคะแนน จากนั้นมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นมีทั้งสมาชิกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะได้มีการลงคะแนนไปแล้ว ซึ่งหากให้นับคะแนนใหม่จะถือเป็นบรรทัดฐานที่หากพรรครัฐบาลแพ้ จะขอนับคะแนนใหม่ ทำให้นายชวน วินิจฉัยว่าที่ประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อมีสมาชิกร้องขอและมีผู้รับรอง และขอร้องสมาชิกอย่าแย่งกันพูด

แต่สมาชิกหลายคนก็ลุกขึ้นถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยนายชวนได้ปิดไมค์ของสมาชิกไปหลายคน และตัดบทขอลงมติใหม่อีกครั้งด้วยวิธีขานชื่อ แต่ สส.พรรคฝ่ายค้าน ได้ยกมือพร้อมเพรียงกันเพื่อประท้วง แต่นายชวน ได้กล่าวว่า “ขอให้รักษามารยาท นี่ที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน” จากนั้น ได้มีเสียงโห่เกิดขึ้นในห้องประชุมสภาฯ ประกอบกับ ฝ่ายค้านไม่ส่งสมาชิกเป็นตัวแทนนั่งกรรมการตรวจนับคะแนน

นายชวน จึงสอบถามว่า เหตุใดฝ่ายค้านจึงไม่ส่งคนมา ทำให้เกิดเสียงวุ่นวายอีกครั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส.จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย จึงลุกขึ้นแล้วขอประธานสภาฯพักการประชุม 5 นาที แต่นายชวนได้อนุญาตและสั่งพักการประชุม 15 นาที

จากนั้นแม้ สส.ฝ่ายค้านหลายคนกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนับคะแนนใหม่ แต่สุดท้ายนายขวนยังยืนยันต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม แต่เมื่อนับองค์ประชุม มีจำนวน สส.ไม่ครบ ต้องเลื่อนไปลงคะแนนกันใหม่ในวันพรุ่งนี้