ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เปลี่ยนแปลงไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้

คุณชนกันต์ กลิ่นสะอาด พาไปชมความสวยงามของแปลงดอกไม้ ที่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้...