7HD ร้อนออนไลน์

ว่าที่ สส.ขอนแก่น เขต 7 เริ่มทยอยมาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว

ที่อาคารอเนกประสงค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้เป็นสถานที่ของการสมัครรับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ซึ่งว่างอยู่นั้น

บรรยากาศการรับสมัครวันแรกนี้  พบว่า มีกองเชียร์ของว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง เริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ ท่ามกลางการจัดระบบการจราจรและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและ กกต.อย่างเข้มงวด จนกระทั่งถึงเวลา 07.09 น. ได้มีนายธนิก  มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย เดินทางมาลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคนแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. คอยอำนวยความสะดวกและจัดลำดับการลงทะเบียนตามขั้นตอนของ กกต.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้ง หากผู้สมัครรายใดมาหลังเวลา 08.30 น. จะเรียงตามลำดับการลงทะเบียนในเอกสารเป็นลำดับของการสมัครรับการเลือกตั้งทันที เว้นมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น.จะมีการเจรจาตกลงเรื่องการจัดเรียงลำดับการเป็นผู้สมัคร หากตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากลำดับหมายเลขแทน   ทั้งนี้การเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส. ขอนแก่น เขต 7 จะมีไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคมนี้