7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ ไม่ตอบแพ้โหวตฝ่ายค้าน ม.44 ของ คสช.วานนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ธันวาคม 2562  ซึ่งเมื่อลงจากรถ นายกรัฐมนตรี  มีสีหน้ายิ้มแย้ม แต่เมื่อถูกถามถามถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้านญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบ จากการกระทำประกาศและคำสั่งของ คสช. และ การใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44  เมื่อวานนี้   นายกรัฐมนตรี ได้แสดงท่าทีนิ่ง มีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบคำถาม ก่อนจะเข้าประชุมสภากลาโหมต่อไป