ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ไทยชิงเก้าอี้กรรมการมรดกโลกได้สำเร็จ

ปิดฉากการประชุมลงไปแล้ว สำหรับการคัดเลือกกรรมการมรดกโลก ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 9 ที่นั่ง จาก 21 ที่นั่ง ซึ่ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คือ ผู้สมัครโซนเอเชียแปซิฟิกเพียงผู้เดียวที่ลงแข่งขัน ทำให้ชนะการลงคะแนนจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ และสามารถเข้ามาเป็นกรรมการมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่จะมีวาระดำรงตำแหน่งถึง 4 ปี

ภารกิจจากนี้ กรรมการมรดกโลกของไทยชุดใหม่ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 พร้อมร่วมทำงานกับประเทศสมาชิก193 ประเทศ

นอกจากภารกิจบนเวทีมรดกโลกแล้ว ในขณะเดียวกันภารกิจของไทย ได้จัดเตรียมข้อมูลการนำกลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เสนอขึ้นบัญชีมรดกโลก ในเดือนมิถุนายน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน