ข่าวภาคค่ำ

2 กรรมการวัตถุอันตราย สธ. ยันไม่มี Vote เลื่อนแบน 3 สารเคมี

กรรมการวัตถุอันตราย 2 คน ของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่ได้ลงมติเห็นชอบเลื่อนแบนสารเคมีเกษตร และการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ไม่ได้เปิดให้ยกมือลงมติด้วย

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำกรรมการวัตถุอันตราย 2 คน คือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังยืนยันมติเดิมแบน 3 สารเคมีเกษตร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ที่ผ่านมา ผลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ เคยตรวจพบว่า กะหล่ำปลี มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน 20 เท่า ขณะที่ผู้ใช้สารเคมีเสี่ยงพิษแบบเฉียบพลัน โรคเนื้อเน่า และสะสมเป็นมะเร็ง

ปฏิกิริยาหลังคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเลื่อนแบน หรือห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ไปอีก 6 เดือน ส่วน ไกลโฟเซต ให้จำกัดการใช้ ล่าสุด นายกสภาเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ ยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย และแสดงความเห็นแย้ง ย้ำเป็นภาวะจำยอม จึงไม่ใช่มติเอกฉันท์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ขัดข้องในมติเลื่อนแบนสารเคมีเกษตร ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายไปดูรายละเอียด และหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งและลดปัญหากับภาคการเกษตรด้วย