เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.สนับสนุนทำเกษตรยุคใหม่ JP ฟาร์ม เมลอนญี่ปุ่นนครสวรรค์

เอาใจคนรักสุขภาพ และชอบรับประทานเมลอน ไปทำความรู้จักกับ “JP ฟาร์ม เมลอนญี่ปุ่นนครสวรรค์” ร้านอาหารที่มีโรงเรือนปลูกเมลอนปลอดสาร ทำเกษตรแบบ Smart Farmer ด้วยการใช้นวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่เกษตรยุคใหม่หัวใจสีเขียว ตามแนวทาง Go Green

พื้นที่ทำการเกษตรแห่งนี้ เป็นแบบผสมผสานมีเนื้อที่กว่า 8 ไร่ แบ่งเป็นที่นาอินทรีย์ แปลงผักปลอดสาร บ่อเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร โรงเรือนปลูกเมลอน และร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ที่รู้จักกันในชื่อ “JP ฟาร์ม เมล่อนญี่ปุ่นนครสวรรค์”

การใช้นวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดสาร ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ทำให้สวนเมลอนแห่งนี้ได้รับความนิยม นอกจากจำหน่ายเมลอนสดแล้ว ยังสร้างสรรค์เป็นเมลอนปั่น ยำเมลอนกุ้งสด สเต็กเมลอน ฮันนี่โทสต์เมลอน และอีกสารพัดเมนู เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ตามแนวทางของ Smart Farmer

เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ไม่เพียงยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ยังทำให้อนาคตของเกษตรกรไทยมีภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น