7HD ร้อนออนไลน์

เพื่อไทย ชี้รุกป่าผิดชัดเจน อย่าทำผิดให้เป็นถูก

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวตอนหนึ่งถึงกรณีการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ ที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 1,700 ไร่ ที่ จ.ราชบุรี ของ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ระหว่างลงพื้นที่รับหนังสือเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ แพอาหารโฟลทติ้ง ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า หากสังคมไทยไม่เลือกปฏิบัติ จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มาก คนไทยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี รัฐบาลก็จะสง่างาม หากเลือกปฏิบัติว่าพรรคเดียวกัน พวกเดียวกันทำอะไรไม่ผิด ตรงนี้ประชาชนจะเสียใจมาก ประชาชนจะเสียความรู้สึกมาก แล้วลูกหลานเราจะมีอะไรเป็นบรรทัดฐานต่อไปในวันข้างหน้า ทำผิดให้เป็นถูก

คนที่เป็นนักการเมืองจะอยู่เหนือประชาชน อยู่เหนือกฎหมายได้หรือ ดังนั้นนักการเมืองก็จะมาแย่งกันซื้อเสียงเพื่ออยู่เหนือกฎหมาย ความชอบธรรมทำแบบนี้ไม่ได้ นักการเมืองทำผิดก็ต้องมีความผิดเหมือนกับประชาชน และนี่ประชาชนไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ปู่ ย่า ตา ทวด เขาทำกิน อยู่ๆ วันหนึ่งมาจับลูกหลานของเขาไปฟ้องร้องศาล ประชาชนร้องจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด ไม่มีเงินไปสู้คดี แต่นักการเมืองไปครอบครองพื้นที่บุกรุกที่เป็นที่ป่าผิดชัดเจน ผู้รู้ก็ออกมาบอกว่าผิดชัดเจน แต่ออกมาช่วยกันแก้ผิดให้เป็นถูก อายประชาชนบ้าง