7HD ร้อนออนไลน์

พบบิดาของ ปารีณา มีที่ดินไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. อีก 600 ไร่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นำลูกบ้านจำนวนมาก มายื่นขอเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. หลังลูกบ้านหวั่นถูกดำเนินคดี หลังมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม่และ ส.ป.ก.ลงตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา เผยนายทวี บิดาของ น.ส.ปารีณา มีที่ดินไม่มีเอกสารถึงประมาณ 600 ไร่ คนละฝั่งกับฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว มีชาวบ้านที่ได้ทำกินในเขต ส.ป.ก. บริเวณรอบเขาสนใน อ.จอมบึง กับ อ.สวนผึ้ง ได้นำหลักฐานเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ว่าได้ทำมาหากินตั้งแต่เมื่อไหร่ พร้อมนำเอกสารสิทธิทำกินมายืนยัน โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ท่าเคย ที่นำลูกบ้านมาขอเอกสารสิทธิหลายคนเผยว่า นายทวี ไกรคุปต์ บิดาของ น.ส. ปารีณา มีที่ดินฝั่งตะวันตกของเขาสนฟาร์ม ที่ยังไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. ประมาณ 600 ไร่ ทางฝั่งตะวันตกของเขาสนฟาร์มของ น.ส.ปารีณา

ที่น่าสังเกตคือหากนำที่ดินของนายทวีมารวมกับที่ของ น.ส.ปารีณา ได้ราว 1,300 ไร่ ยังน้อยกว่าที่ น.ส.ปารีณา แจ้งกับ ป.ป.ช. ว่ามี 1,706 ไร่