7HD ร้อนออนไลน์

ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจนับวัว-ไก่ ของ ปารีณา

ช่วงเที่ยงวันนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ลงพื้นที่เขาสนฟาร์มของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตรวจสอบทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มวัว ฟาร์มไก่ รวมถึงที่ดิน ภบท.5 จะดูทั้งเอกสารและพื้นที่จริง เพื่อดูว่าสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่แจ้งรายการถือครองที่ดิน ภบท.5 ส.ป.ก. และที่ดินรายการต่างๆ ที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบทรัพย์สินของ ป.ป.ช. จะตรวจสอบทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มวัว ฟาร์มไก่ รวมถึงที่ดิน ภบท.5 จะดูทั้งเอกสารและพื้นที่จริง เพื่อดูว่าสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ ตลอดจนดูถึงการได้มาของทรัพย์สินด้วย

ส่วนการได้มาของที่ดินต่างๆ จะได้โดยชอบหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของ ป.ป.ช. แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารสิทธินั้นๆ หน้าที่ ป.ป.ช.มีเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลในการยื่นเข้ารับตำแหน่งเพื่อดูว่า มีการยื่นเท็จ ปกปิดอย่างไรหรือไม่ โดยเฉพาะการจงใจยื่นเท็จปกปิดหรือไม่นั้น เป็นข้อกฎหมายของ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน เพื่อนำไปเป็นฐานในการเปรียบเทียบอีกครั้งตอนพ้นจากตำแหน่งว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร่ำรวยผิดปกติหรือไม่