ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทต.บางพลับเปิดใช้จอ LED 23 ล้านบาท ธ.ค. นี้

ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED มูลค่า 23 ล้านบาทที่เห็นนี้ ติดตั้งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ย้ายมาจากวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขยายผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว พบว่าเป็นงานส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้งบจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 44 ล้านบาท ซึ่ง อบจ.นนทบุรี ขอผ่านจังหวัดนนทบุรีที่ทำสัญญาจ้างเอกชน ดำเนินงานแล้วเสร็จปี 2559 แต่ไม่ได้เปิดใช้งานจอ LED เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เปิดแค่ทดสอบระบบ มีแสงสว่างจ้าเรือที่สัญจรไปมาจึงมองไม่เห็นทาง รวมทั้งประชาชนร้องเรียนถึงความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ติดกับเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์เกาะเกร็ด

ปัญหาดังกล่าวนี้นายอนันต์ ชูโชติ สมัยเป็นอธิบดีกรมศิลปากรปีที่แล้ว ยืนยันว่าจอ LED ดังกล่าว ถือว่าคุกคาม ข่มโบราณสถาน ทำผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร เพราะพื้นที่บริเวณนี้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ความเห็นนี้คือจุดเริ่มต้นทำให้จังหวัดนนทบุรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมตามภาพที่เห็น

สำหรับจอ LED ซึ่งจะเปิดใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้ นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นว่าจะมีรายได้จากการเปิดใช้จอ LED เพราะมีเอกชนติดต่อขอโฆษณาสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่อดีตผู้ว่า สตง. เคยให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบครั้งนี้อดีตผู้ว่า สตง.มีข้อสังเกตแนะนำให้เทศบาลตำบลบางพลับ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับเทศบาล

หากเทศบาลตำบลบางพลับเปิดใช้งานจอ LED นี้เมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือความสำเร็จการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อให้เงินแผ่นดิน 23 ล้านบาทที่ใช้จ่ายไปแล้วเกิดความ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7