7HD ร้อนออนไลน์

มงคลกิตติ์ หนุนเกณฑ์ทหาร

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" ระบุว่า "#สนับสนุนเกณฑ์ทหาร #ฝ่ายค้านอิสระ ปัจจุบันประเทศไทย ต้องการทหารเกณฑ์ปีละประมาณ 1 แสนกว่านาย มีการรับสมัครทหารเกณฑ์แบบสมัครใจ อยู่รับราชการ 6-12 เดือน แต่ก็ไม่เต็มจำนวน จึงต้องเกณฑ์ทหารเพิ่ม โดยการจับใบแดง-ใบดำ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร(รด) 3-5 ปี ช่วง ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 หรือ ป.ตรี ปี1-2 สาเหตุสำคัญที่ไม่รับทหารประจำการระยะยาว โดยไม่ต้องเกณฑ์ทหารหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเพราะ ภาระผูกพันงบประมาณเงินเดือน เงินบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ อื่นๆ จำนวนมาก อีกอย่างถ้ารับมาเป็นทหารประจำการระยะยาวอายุมากขึ้นไม่พร้อมรบ อายุทหารที่พร้อมรบก็อายุไม่ควรเกิน 18-30 ปี ช่วงแข็งแรง อึด ทน ในมุมส่วนตัวผม

การเป็นทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องรับใช้ชาติ ข้อดี อาทิ 1.ร่างกายแข็งแรง 2.หุ่นเท่ หล่อ สมาร์ต มี 6 แพ็ก 3.ไม่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ 4.ตื่นเช้า มีวินัย 5.ทำอะไรทุกอย่างด้วยตนเอง เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด"