ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เวลา 15.54 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุม อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด Heart of Giving ส่งความสุขด้วยการ "ให้" ส่งท้ายปี สานหัวใจแห่งการแบ่งปันกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างโอกาสทางการรักษา และสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ภายในงานจะมีการจำหน่ายเสื้อ และบัตรอวยพรลายภาพฝีพระหัตถ์ด้วย

สำหรับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันในกำกับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับนำไปสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อนำไปช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง โอกาสนี้ พระราชทานนโยบายในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด