สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ควอตซ์ จ.สุพรรณบุรี / คืบหน้าปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำ อ.บางบาล จ.อยุธยา

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้างานปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจสอบกรณีชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามกับคุณสมโภชน์ โตรักษา