เช้าข่าว 7 สี

Green Report: นักดำน้ำเผยภาพหายาก ฉลามหัวค้อน ตอนที่ 1

"บันดาซี" ตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่เกาะโมลุกกะประเทศอินโดนีเซีย เป็นทะเลเปิดเชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้การเดินทางมาที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องมาโดยเรือท่องเที่ยวดำน้ำค้างคืน หรือ Liveaboard เท่านั้น

บันดาซี เป็นทะเลที่มีอาณาเขตกว้างที่สุด และลึกที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ หรือรอยเลื่อนใหญ่ของโลก และมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่ใต้ทะเล อยู่ในจุดที่ห่างไกลตัวเมือง ท่ามกลางเกาะแก่งในมหาสมุทร ทำให้ไม่มีการทำอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ ที่นี่จึงมีความอุดมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นศูนย์รวมสัตว์ทะเลหายาก และเป็นหนึ่งในสวรรค์การดำน้ำที่ดีที่สุด ที่นักดำน้ำทั่วโลกใฝ่ฝัน ฉลามหัวค้อน เป็นนักล่า อยู่รวมกันเป็นฝูง มีระบบสังคมและการสื่อสาร มีจ่าฝูง เข้ามาสำรวจความปลอดภัยก่อนที่จะมีฝูงใหญ่ว่ายตามมา และที่สำคัญ ฉลามหัวค้อน มีคลื่นกระแสไฟฟ้าที่สามารถสแกนหาเหยื่อได้ มองเห็นภาพเป็น 3 มิติเป็นแบบพาโนรามา

สำหรับ อินโดนีเซีย มีรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวทางทะเล และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันนี้ รัฐบาลพยายามจะออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเหล่านี้

ประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก หากเราตระหนักที่จะใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า ก็จะทำให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


ขอบคุณ : Panunee Yacht, Prodive Imaging, Diveteam Thailand