7HD ร้อนออนไลน์

เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นราธิวาส

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ จ.นราธิวาส โดยท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนปกคลุมและตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้ง 13 อำเภอ โดยเมื่อวานนี้(1 ธ.ค.62) พ.อ.ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมกำลังพลของฝ่ายกิจการพลเรือนได้นำถุงยังชีพจำนวนหนึ่งพร้อมยารักษาโรค ลุยน้ำท่วมในพื้นที่ บ.บ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมถึงที่บ้าน ซึ่งระดับน้ำยังคงสูงกว่า 1 เมตร และพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งบ้านเรือนของราษฎรถูกน้ำท่วมเสียหาย ซึ่งบ้านบ้างหลังถูกน้ำป่าพัดจนพังเสียหาย ชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัย ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน อีกทั้งเส้นทางสัญจรไป-มาในหมู่บ้านถูกตัดขาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดย อ.ระแงะ พื้นที่ 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระลอกแรกนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุด จากรายงานที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มแต่ละอำเภอ ได้แจ้งว่าสภาวะน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างแล้วรวม 4 อำเภอคือ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.สุไหงปาดี และ อ.ระแงะ  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนราธิวาสขอชี้แจงช่องทางหลักของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องคือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเชื่อมโยงการประสานงานทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562

ส่วนการแจกถุงยังชีพ มีนโยบายพิจารณาตามความรุนแรงของสถานการณ์ หรืออย่างน้อยต้องท่วมมาแล้วมากกว่า 3 วัน ส่วนแนวทางการแจกถุงยังชีพ ขอให้แต่ละชุมชนหมู่บ้านไปทำประชามติว่า ครัวเรือนใดที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆ โดยพิจารณาจากผู้มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก เนื่องจากถุงยังชีพมีจำกัด อีกทั้งหากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพหรือการช่วยเหลือใดๆขอให้ประสานมายังศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอเท่านั้นเพื่อจะได้บริหารจัดการให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าถึงและเท่าเทียม

สำหรับเกษตรกรที่ทำสวน ปศุสัตว์และประมง ขอให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยก่อนการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ กรณีแจ้งภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในทุกกรณี ทั้งนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้งดเว้นการเล่นน้ำในแม่น้ำทุกแห่งในห้วงการเกิดอุทกภัยอย่างเด็ดขาด ที่สำคัญงดเชื่อข่าวลือกรณีเขื่อนมาเลเซียแตกหรือมาเลย์ปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากกระแสน้ำที่จะไหลมาจากมาเลเซียเป็นเพียงแม่น้ำสายเล็กๆ และเส้นทางไหลของน้ำจากเขื่อนในประเทศมาเลเซียจะไหลลงสู่แม่น้ำของมาเลเซียเท่านั้น ไม่มีช่องทางใดที่จะไหลเข้ามาในแม่น้ำโก-ลกอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ทางจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำว่า กรณีที่มีข่าวลือใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอผ่านทางสังคมออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 เท่านั้น