7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : วัดสระแก้ว ความเมตตาสู่เด็กกำพร้า

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง วัดที่ให้การเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส มีเด็กในอุปการะมากที่สุดในประเทศไทย ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งนับล้านบาท ปัจจุบันยังคงต้องการธารน้ำใจจากผู้เมตตา หยิบยื่นปัจจัยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ ลงพื้นที่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดที่มีสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน ปัจจุบันมีเด็กชาย-เด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส อายุตั้งแต่ 3-18 ปี อยู่ในอุปการะมากถึงเกือบ 1,200 คน นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย 90% เป็นเด็กชาวเขา ที่เหลือเป็นเด็กยากไร้ในพื้นที่และต่างจังหวัด

เรียกได้ว่าที่นี่คือบ้านของเด็ก ๆ เป็นที่พักพิงอาศัย มีอาหารให้กินอิ่มทุกมื้อ ภาระค่าใช้จ่ายที่ทางวัดต้องแบกรับ เดือนหนึ่งนับล้านบาท เฉพาะแค่ค่าอาหารอย่างเดียวคิดเป็นรายวัน ตกวันละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทเลยทีเดียว ด้วยรายจ่ายที่หนักอึ้ง ทางวัดจึงไม่ขัดศรัทธา หากจะมีผู้เมตตาแวะเวียนมาตั้งโรงทาน เลี้ยงอาหารหนู ๆ น้อง ๆ รวมถึงยังคงรับบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ด้วย

ไม่ใช่แค่การดำรงชีวิต แต่ทางวัดยังมุ่งเน้นผลักดันให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อจะได้มีความรู้นำไปต่อยอดเป็นทุนชีวิต ส่งให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างน้อย ๆ เด็กจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหากใครหัวดี มีความสามารถ ทางวัดก็จะส่งให้เรียนจนถึงฝั่งฝัน

สิ่งสำคัญนอกจากการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานในชีวิต นั่นคือ การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม เจ้าอาวาสวัด เผย ก่อนหน้านี้ในทุก ๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เด็ก ๆ จะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันกับชาวบ้านที่ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น ซึ่งสามารถจุคนได้มากเป็นพันคน

แต่ด้วยสภาพความชำรุดทรุดโทรม ที่นับวันยิ่งจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ฝนตกทีหลังคารั่ว ไหนจะหน้าต่าง ประตู พื้นที่พังตาม ๆ กันไป จนไม่สามารถใช้งานได้ จำต้องปล่อยทิ้งร้างชั้น 2 ไว้มานานถึง 3 ปี จนถึงวันนี้ยังขาดงบซ่อมแซม ตอนนี้จึงเหลือเพียงพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งก็มีร่องรอยของความทรุดโทรมให้เห็น แต่ยังพอใช้งานได้ เวียนใช้งานกันไปก่อน

ภาระหลายด้านของวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิตรอบด้านของเด็ก ๆ ในความดูแล ซึ่งแน่นอนว่ายังคงต้องการความช่วยเหลือด้านปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

น้ำใจ..ยิ่งให้ ยิ่งได้