ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ซองกันชื้นมีประโยชน์ นำมาใช้ใหม่ได้

ซองกันชื้น หรือ ซิลิกาเจล (Silica gel) ที่พบเห็นทั่วไป ถูกบรรจุอยู่ในซองขนม ซองอาหาร และในกระปุกอาหารเสริม มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีคุณสมบัติดูดซับความชื้น มีรูพรุน กว่า 1 ล้านรูต่อ 1 เม็ด จึงนำมาใช้ควบคุมความชื้น ป้องกันความเสียหายของวัสดุ และหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของสินค้า

ซิลิกาเจล ที่นำมาใช้ จะเห็นว่ามีหลากหลายสี เป็นเพราะมีการเติมสาร เพื่อบ่งบอกอายุการใช้งาน เช่น สีน้ำเงินมีการเติม โคบอลต์คลอไรด์ลงไป หลักการทำงาน เมื่อซิลิกาเจล เริ่มดูดซับความชื้น จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูช้าๆ และเมื่อเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งหมด แสดงว่าดูดซับความชื้นอย่างเต็มที่แล้ว

ซิลิกาเจล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการไล่ความชื้น ด้วยการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ย้ำว่า การทิ้งควรทิ้งทั้งซอง โดยที่ไม่ต้องแกะออกจากซองกันชื้น